sobota 28. června 2008

LDT 2008 - 1. den

Po dojezdu do Hustopečí se děti rozdělily do oddílu, po obědě si zahrály seznamovací hry, aby se poznaly mezi  sebou. Prohlédly si okolí, vyzkoušely všechno co a jak funguje. U večerního nástupu se dozvěděly čeho se týká celotáborová hra a čeho se bude týkat první akce večera. Úkol byl jednoduchý-přijít před radu starších, kde byla povinnost přísahat k povinnostem týkajících se celotáborové hry.
Přísaha:

"Přísahám, že budu střežit tajemství převorství sionského, budu hledat základní kámen a budu pomáhat svým druhům. Kéž mně doprovází pevná vůle a svůj úkol splním".

Poté se se svou vlastní zapečetěnou obálkou odebraly ke spánku.
Fotografie: